W ramach prowadzonych Grup Integracyjnych wspieramy rozwój dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. Dzieci otoczone są opieką i kompleksową terapią  kadry specjalistów, umiejętnie włączając je w  życie i środowisko przedszkola oraz grupę rówieśników.

 

Opłaty

 

    0 zł dzieci z potrzebami kształcenia specjalnego (orzeczenie)
  14 zł dzienna stawka żywieniowa

 

Europejski Program Integracyjno-Edukacyjny

 

- pełna Opieka Specjalistów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia

- wszystkie rodzaje terapii: psychologiczna, logopedyczna, sensoryczna…
- integracja poprzez sport i muzykę
- Indywidualne Programy Terapeutyczne zgodnie z orzeczeniem
- Europejskie Programy Integracyjne

 

Grupy Integracyjne

 

Nasza placówka ma bardzo kameralny charakter. W ramach Europejskiego Programu Integracyjnego  możemy przyjąć maksymalnie 4-5 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Realizacja Programu odbywa się w małych 10 osobowych Grupach, w każdej Grupie maksymalnie 2 dzieci.
 
Indywidualny Program Terapeutyczny

 

Dla każdego dziecka  pod kierownictwem Dyrektora placówki  opracowują Indywidualny Program Terapeutyczny (IPET), w pełni zgodny z zaleceniami opinii lub orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Specjalistyczne Zajęcia Terapeutyczne

 

W ramach IPET w czasie pobytu dziecka w przedszkolu lub przy  współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną realizujemy  specjalistyczne zajęcia terapeutyczne:

 

- zajęcia z elementami socjoterapii
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia rehabilitacyjne
- terapia pedagogiczna
- terapia ręki
- muzykoterapię   
- zajęcia relaksacyjne w
Jaskini Solnej

 

Cele i Efekty

 

Prowadzone Grupy Integracyjne odpowiadają na najbardziej zróżnicowane indywidualne potrzeby Dzieci. Dostrzegając indywidualne potrzeby Dziecka przyjmujemy różne metody, style i tempo pracy.

 

Efekty i skuteczność naszych działań zapewnia właściwy program, organizacja pracy  dydaktyczno-wychowawczej oraz wielokierunkowa stymulacja rozwoju prowadzona przez kadrę pedagogów i terapeutów.

 

Kontakt

 

Zainteresowanych rodziców prosimy o kontakt telefoniczny: 0 500 001 585 lub
e-mail. Z przyjemnością zaprezentujemy Państwu naszą placówkę, przedstawi oferowane przez nas świadczenia, omówi bezpłatny proces adaptacji dziecka.

 

Tutaj możecie Państwo pobrać i wypełnić Kartę Zgłoszenie, która będzie niezbędna w procesie rekrutacji.

 

Klub Misia Bo
Językowe Przedszkole Integracyjne

 

ul. Światowida 47

03-144 Warszawa

+48 500 001 585

klub@klub-misia-bo.pl

 

 

 

Klub Misia Bo15lat15latKMB

Europejski Program Integracyjny

Językowe Przedszkole Integracyjne

najnowsze OPINIE RODZICÓW

Pole tekstowe: Kalendarz Wydarzeń
Pole tekstowe: Galeria
Pole tekstowe: Placówka
Pole tekstowe: Opłaty
Pole tekstowe: Świadczenia
Pole tekstowe: Grupy Integracyjne
Pole tekstowe: Rekrutacja
Pole tekstowe: Klub Misia Bo
Pole tekstowe: Urodziny
Pole tekstowe: Kontakt
Pole tekstowe: Opinie Rodziców